Odnawialne żródła energii

Odnawialne źródła energii – ABC taniego domu

Odnawialne źródła energii to takie, których wykorzystywanie nie pociąga za sobą ich długotrwałego deficytu. Zalicza się do nich słońce, wiatr, wodę, biomasy, biogazy, a nawet biopłyny. Jednym z coraz powszechniej wykorzystywanych na terenie naszego kraju odnawialnych źródeł energii jest również energia geotermalna, którą dzięki nowoczesnym pompom ciepła można wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń oraz ciepłej wody użytkowej. W tym zakresie wykorzystywana jest również energia słoneczna, która w kolektorach słonecznych przetwarzana jest na energię niezbędną do ogrzania wody zasilającej domową instalację wodną, a okresowo także grzewczą.

Jakie są korzyści z użytkowania odnawialnych źródeł energii?

W porównaniu do energii pozyskiwanej tradycyjnymi metodami, np. poprzez spalanie paliw kopalnych, energia pochodząca z odnawialnych źródeł jest tania, a nawet bardzo tania. Jest to także energia zaliczana do czystych, a więc takich, które nie zanieczyszczają środowiska naturalnego. Dlaczego więc instalacje zasilane odnawialnymi źródłami energii to na terenie Polski wciąż rzadkość? Powodów jest kilka. Podstawowym wysoki koszt inwestycji, na który w przypadku już użytkowanych domów jedno- i wielorodzinnych składają się m.in.:

  • koszty związane z zakupem paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła czy kolektorów słonecznych,
  • koszty związane z montażem instalacji zewnętrznej,
  • koszty związane z modernizacją lub wymianą zastanej instalacji wewnętrznej.

W przypadku energii geotermalnej dodatkowo dochodzą koszty związane z wykonaniem odwiertów pod pompy ciepła. To wszystko razem sprawia, że mimo iż zdecydowana większość z nas mogłaby korzystać z taniej i ekologicznej energii, to tego nie robi. Sytuacja ta zmienia się nieco dzięki dotacjom, jakie osoby fizyczne mogą uzyskać np. na zakup oraz montaż paneli fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych. Obniżając koszt początkowy inwestycji, programy te przyczyniają się do popularyzacji korzystania z odnawialnych źródeł energii, a co za tym idzie poprawy warunków środowiskowych w miejscach naszego zamieszkania.

Odnawialne źródła energii – Warszawa i okolice

Od lat specjalizujemy się w projektowaniu i montażu instalacji zasilanych odnawialnymi źródłami energii. Na potrzeby klientów z terenu miasta Warszawa i okolic – przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych – projektujemy i montujemy instalacje fotowoltaiczne oraz instalacje pomp ciepła. W naszych realizacjach wykorzystujemy komponenty znanych i cenionych producentów, co przekłada się na funkcjonalność, sprawność oraz długotrwałą bezawaryjną pracę naszych instalacji.

Zrealizujemy Twoje marzenia!

Powiedz nam więcej o swoim projekcie