Serwis wentylacji

Warunkiem prawidłowego działania systemu wentylacji jest nie tylko profesjonalny projekt i fachowy montaż, ale również właściwa eksploatacja i konserwacja. Dotyczy to zarówno wentylacji mechanicznej bez odzysku ciepła, jak i wentylacji mechanicznej z rekuperacją. Zanieczyszczona wentylacja może  powodować:

  • zanieczyszczenie powietrza wtłaczanego do budynku, a w konsekwencji sprzyjać rozwojowi chorób górnych dróg oddechowych i alergii wziewnych,
  • nieprawidłowy przepływ powietrza w obiekcie, a w rezultacie trudności z utrzymaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach,
  • zagrożenie pożarowe.

W celu zapewnienia prawidłowej pracy i bezpieczeństwa wentylacji niezbędna jest regularna konserwacja instalacji, jak również przeprowadzanie przeglądów technicznych, które mają na celu weryfikację stanu poszczególnych komponentów i wskazanie tych, które wymagają naprawy lub wymiany.

 

Co obejmuje serwis wentylacji?

Profesjonalny serwis wentylacji polega na:

  • czyszczeniu sztywnych kanałów wentylacyjnych przy użyciu specjalistycznych narzędzi czyszczących – zabieg czyszczenia kanałów wentylacyjnych zaleca się przeprowadzać nie rzadziej niż raz na 6 lat, przy czym niektórzy producenci komponentów do wentylacji zalecają czyszczenie kanałów raz na 3 lata,
  • kontroli instalacji odprowadzania skroplin – standardowo kontrolę przeprowadza się raz w roku, przed rozpoczęciem sezonu grzewczego,
  • czyszczeniu instalacji odprowadzania skroplin – zabieg ten powinno się przeprowadzać co 2 lata,
  • wymianie filtrów powietrza – wymianę filtrów powietrza rekuperatora zaleca się przeprowadzać co najmniej raz na 4 miesiące.

 

Serwis Wentylacji – Warszawa

Marka KaWuCha od lat specjalizuje się w profesjonalnym serwisie wentylacji. Serwis wentylacji przeprowadzamy w obiektach mieszkalnych i użytkowych na terenie miasta Warszawa i w okolicy. Współpracujemy z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorcami i organizacjami. Każdorazowo serwis wentylacji przeprowadzamy zgodnie z zaleceniami producenta, co gwarantuje sprawną, efektywną i bezpieczną pracę wentylacji przez długi czas eksploatacji.

Zrealizujemy Twoje marzenia!

Powiedz nam więcej o swoim projekcie