Zgłoś awarię

  Objawy nieprawidłowej pracy

  Rodzaj urządzenia


  Imię


  Nazwisko


  Telefon


  Adres email


  Producent i model urządzenia


  Adres instalacji


  Dane kupującego w przypadku gdy urządzanie zostało zakupione w firmie KAWUCHA

  nr fakury zakupu


  Czy jest zawarta umowa serwisowa?

  Data ostatniego przeglądu