ITHO

ITHO – nowa wysoce wydajna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Celem ITHO jest optymalna wentylacja dla mieszkań z minimalnymi stratami energetycznymi. Powietrze odprowadzane jest z toalet, prysznicy, kuchni, względnie garderob. Świeże powietrze doprowadzane jest do sypialni, jadalni i salonu. Całkowita ilość powietrza nawiewanego jest równa ilości powietrza wywiewanego.
Strumienie powietrza są od siebie całkowicie oddzielone i filtrowane. W ten sposób z powietrza wywiewanego jedynie energia przenoszona jest na wprowadzane świeże powietrze. Odbywa się to z efektywnością około 95%. W trakcie tego procesu z odprowadzanego powietrza może wydzielać się woda kondensacyjna. Woda ta odprowadzana jest przez złącze kanalizacyjne.
ITHO można sterować na przykład z kuchni za pomocą regulatora trójstopniowego. Przy właściwym zastosowaniu systemu wentylacyjnego uzyskujemy optymalny, zdrowy i komfortowy klimat wewnętrzny przy minimalnym zużyciu energii.

Najważniejsze części ITHO to:

Obudowa
Opatentowana obudowa składa się z aluminiowej konstrukcji ochronnej, która zaciska wewnętrzne części z tworzywa sztucznego wokół wymiennika. Dzięki temu zapewniona jest optymalna redukcja nieszczelności. Przednia i tylna strona wymiennika są uszczelnione miękką płytką z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym. Przednia strona płytki połączona jest z przednimi drzwiczkami. Konstrukcja ochronna jest w kolorze RAL 9002, kolor panelu przedniego to RAL 5014, a kolor przednich drzwiczek to RAL 9002. Waga całkowita jednostki wynosi 25 kg.

Część przedziałowa

Wnętrze urządzenia podzielone jest na części przedziałowe w celu oddzielenia od siebie strumieni powietrza. Na podział ten składają się cztery przedziały z wysokowartościowego polipropylenu całkowicie nadającym się do recyklingu. Dzięki doborowi materiałów dla poszczególnych przedziałów, uzyskuje się maksymalną izolację termiczną i minimalny kontakt prądów powietrza między przedziałami. W wyprowadzanym prądzie powietrza może powstawać woda kondensacyjna. Jest to konsekwencją ochłodzenia wymiennika ciepła. W związku z tym jest on wyposażony w pojemnik na wodę kondensacyjną. Pojemnik zaopatrzony jest w złącze do łączenia z kanalizacją.

Wymiennik ciepła

Elementem charakterystycznym przeciwprądowego wymiennika ciepła są kanały w kształcie trójkąta. Poszczególne kanały są dzięki temu otoczone trzema kanałami, w których prądy powietrza są przeciwstawne. Między innymi dzięki tej wyjątkowej konstrukcji, osiągnięto 95% efektywności wykorzystania temperatury. Efektywność jest również uzależniona od ilości powietrza.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (wentylacja) ITHO dostarczana jest z zaworem bypassu obwodowym, który w 100% zintegrowany jest z jednostką wentylacyjną. Działanie bypassu jest całkowicie zautomatyzowane. Otwarcie bypassu sprawia, że wprowadzane z zewnątrz powietrze jest transportowane wokół wymiennika i całkowicie od niego odizolowane. Powietrze z mieszkania nadal płynie przez wymiennik.

Świeże powietrze z zewnątrz nie jest więc ogrzewane, lecz wprowadzane bezpośrednio do mieszkania. Ma dużą zaletę, szczególnie w nocy, w miesiącach letnich. Powietrze z zewnątrz ma wtedy niższą temperaturę niż powietrze w pomieszczeniu.

Celem obecności bypassu jest wentylacja mieszkania bez odzysku ciepła. Jest to pożądane jedynie w przypadku, gdy spełnione są poniższe warunki:

– temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż wymagana;

– temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura na zewnątrz;

– temperatura zewnętrzna jest odpowiednio długo wyższa niż około 19 °C (jak długo zależy od dokładnej temperatury zewnętrznej).

ITHO dokonuje pomiarów temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Na podstawie zmian temperatury wentylacja ITHO rozpoznaje, czy chodzi o dzień letni. Gdy tylko jeden z powyższych warunków nie zostaje spełniony, obwód bypassu zostaje zamknięty w trybie automatycznym.

Moc konieczna do odprowadzenia ciepła przez obwód z mieszkania, zależy od różnicy temperatur między powietrzem wewnątrz, a powietrzem na zewnątrz. Zależy ona również od ilości powietrza odprowadzanego przez ITHO. ITHO przy 150 m3/h (poziom średni) odprowadza 50 W mocy termicznej na każdy stopień różnicy temperatury. Przykładowo, jeśli w pomieszczeniu jest 25°C, a na zewnątrz 15°C to odprowadzone zostaje 500 W.

Zrealizujemy Twoje marzenia!

Powiedz nam więcej o swoim projekcie