KaWuCha

Wentylacyjna z odzyskiem ciepła ITHO

ITHO – nowa wysoce wydajna centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Celem ITHO jest optymalna wentylacja dla mieszkań z minimalnymi stratami energetycznymi. Powietrze odprowadzane jest z toalet, prysznicy, kuchni, względnie garderob. Świeże powietrze doprowadzane jest do sypialni, jadalni i salonu. Całkowita ilość powietrza nawiewanego jest równa ilości powietrza wywiewanego.
Strumienie powietrza są od siebie całkowicie oddzielone i filtrowane. W ten sposób z powietrza wywiewanego jedynie energia przenoszona jest na wprowadzane świeże powietrze. Odbywa się to z efektywnością około 95%. W trakcie tego procesu z odprowadzanego powietrza może wydzielać się woda kondensacyjna. Woda ta odprowadzana jest przez złącze kanalizacyjne.
ITHO można sterować na przykład z kuchni za pomocą regulatora trójstopniowego. Przy właściwym zastosowaniu systemu wentylacyjnego uzyskujemy optymalny, zdrowy i komfortowy klimat wewnętrzny przy minimalnym zużyciu energii.

Najważniejsze części ITHO to:

Obudowa
Opatentowana obudowa składa się z aluminiowej konstrukcji ochronnej, która zaciska wewnętrzne części z tworzywa sztucznego wokół wymiennika. Dzięki temu zapewniona jest optymalna redukcja nieszczelności. Przednia i tylna strona wymiennika są uszczelnione miękką płytką z tworzywa sztucznego z połączeniem bagnetowym. Przednia strona płytki połączona jest z przednimi drzwiczkami. Konstrukcja ochronna jest w kolorze RAL 9002, kolor panelu przedniego to RAL 5014, a kolor przednich drzwiczek to RAL 9002. Waga całkowita jednostki wynosi 25 kg.

Część przedziałowa

Wnętrze urządzenia podzielone jest na części przedziałowe w celu oddzielenia od siebie strumieni powietrza. Na podział ten składają się cztery przedziały z wysokowartościowego polipropylenu całkowicie nadającym się do recyklingu. Dzięki doborowi materiałów dla poszczególnych przedziałów, uzyskuje się maksymalną izolację termiczną i minimalny kontakt prądów powietrza między przedziałami. W wyprowadzanym prądzie powietrza może powstawać woda kondensacyjna. Jest to konsekwencją ochłodzenia wymiennika ciepła. W związku z tym jest on wyposażony w pojemnik na wodę kondensacyjną. Pojemnik zaopatrzony jest w złącze do łączenia z kanalizacją.

Wymiennik ciepła

Elementem charakterystycznym przeciwprądowego wymiennika ciepła są kanały w kształcie trójkąta. Poszczególne kanały są dzięki temu otoczone trzema kanałami, w których prądy powietrza są przeciwstawne. Między innymi dzięki tej wyjątkowej konstrukcji, osiągnięto 95% efektywności wykorzystania temperatury. Efektywność jest również uzależniona od ilości powietrza.

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła (wentylacja) ITHO dostarczana jest z zaworem bypassu obwodowym, który w 100% zintegrowany jest z jednostką wentylacyjną. Działanie bypassu jest całkowicie zautomatyzowane. Otwarcie bypassu sprawia, że wprowadzane z zewnątrz powietrze jest transportowane wokół wymiennika i całkowicie od niego odizolowane. Powietrze z mieszkania nadal płynie przez wymiennik.

Świeże powietrze z zewnątrz nie jest więc ogrzewane, lecz wprowadzane bezpośrednio do mieszkania. Ma dużą zaletę, szczególnie w nocy, w miesiącach letnich. Powietrze z zewnątrz ma wtedy niższą temperaturę niż powietrze w pomieszczeniu.

Celem obecności bypassu jest wentylacja mieszkania bez odzysku ciepła. Jest to pożądane jedynie w przypadku, gdy spełnione są poniższe warunki:

– temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż wymagana;

– temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura na zewnątrz;

– temperatura zewnętrzna jest odpowiednio długo wyższa niż około 19 °C (jak długo zależy od dokładnej temperatury zewnętrznej).

ITHO dokonuje pomiarów temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. Na podstawie zmian temperatury wentylacja ITHO rozpoznaje, czy chodzi o dzień letni. Gdy tylko jeden z powyższych warunków nie zostaje spełniony, obwód bypassu zostaje zamknięty w trybie automatycznym.

Moc konieczna do odprowadzenia ciepła przez obwód z mieszkania, zależy od różnicy temperatur między powietrzem wewnątrz, a powietrzem na zewnątrz. Zależy ona również od ilości powietrza odprowadzanego przez ITHO. ITHO przy 150 m3/h (poziom średni) odprowadza 50 W mocy termicznej na każdy stopień różnicy temperatury. Przykładowo, jeśli w pomieszczeniu jest 25°C, a na zewnątrz 15°C to odprowadzone zostaje 500 W.

0 +

Zrealizowanych projektów

0 %

Zadowolonych klientów

0 +

Nagród i wyróżnień

0 +

Milionów roboczogodzin

Główne powody, aby z nami współpracować

Doświadczenie

Wszyscy nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w branży, w tym w naszej firmie!

Niestandardowe rozwiązania

Niezależnie od tego, jakie zadanie przed nami postawicie, jesteśmy pewni, że damy radę!

Tempo pracy

Nigdy nie spędzamy więcej czasu na żadnym projekcie, niż jest to niezbędnie konieczne!

Atrakcyjne ceny

Ważne jest wydawanie pieniędzy, zatrudniając nas, cena będzie uczciwa i zrównoważona!

Powiedz nam więcej o swoim projekcie

Zrealizujemy Twoje marzenia!