Jak działa klimatyzacja?

Jak działa klimatyzacja?

Przez większość z nas klimatyzacja jest postrzegana jako „coś”, co pozwala obniżyć temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Jedni określają to „coś” mianem systemu, inni instalacji… Dla użytkowników urządzeń mobilnych to przede wszystkim urządzenie, które jest w pewnym sensie traktowane jako urządzenie AGD. Czym jest klimatyzacja? Z czego się składa? Jak działa?

Zasada działania klimatyzacji

Zasada działania klimatyzacji jest bardzo prosta – polega na pobraniu energii w jednym miejscu i oddaniu jej w innym. Aby proces ten mógł zajść niezbędne są miedziane rury, które łączą poszczególne komponenty instalacji (jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną) zapewniając swobodny przepływ czynnika chłodniczego, który odpowiada za transport energii.

W uproszczeniu działanie klimatyzacji wygląda następująco – czynnik chłodniczy przepływający rurami pobiera energię z jednej jednostki klimatyzatora, aby następnie przekazać ją drugiej jednostce tego urządzenia. W ten sposób chłód jest nawiewany do pomieszczenia, a ciepło z powietrza wewnętrznego absorbowane.

Z czego składa się instalacja klimatyzacyjna?

Dla większości użytkowników podstawowym, najbardziej charakterystycznym elementem klimatyzacji jest jednostka wewnętrzna. W układach typu split jednostka wewnętrzna mieści w sobie wyłącznie parownik i wentylator wymuszający przepływ powietrza. To jednostka wewnętrzna odpowiada za nawiewanie chłodu do pomieszczenia i równocześnie pochłanianie zeń ciepłego powietrza.

Drugim bardzo ważnym elementem instalacji klimatyzacyjnej jest jednostka zewnętrzna. Jednostka zewnętrzna zawiera skraplacz, sprężarkę i zawór rozprężny oraz drugi wentylator powietrza. Jednostka zewnętrzna to miejsce, w którym czynnik chłodniczy zostaje sprężony, w wyniku czego ciepło zostaje oddane wentylatorem na zewnątrz.

Aby jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna mogły działać prawidłowo niezbędne jest ich połączenie. Służą temu miedziane rury, w których krąży czynnik chłodniczy. Czynnik chłodniczy krąży w rurach przenosząc ciepło z jednostki wewnętrznej do agregatu zewnętrznego.

Ostatnim komponentem sprawnej instalacji klimatyzacji jest wspomniany powyżej czynnik chłodniczy. Zimny czynnik chłodniczy ma postać ciekłą. Po sprężeniu powraca do jednostki wewnętrznej, gdzie zostaje rozprężony, aby móc ponownie pobrać ciepło z powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Nie tylko chłodzenie: Jak działa klimatyzacja?

Nowoczesne klimatyzatory coraz częściej oferują nam znacznie więcej funkcji niż chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń. W rezultacie korzystając z klimatyzacji możemy dbać o optymalną temperaturę powietrza wewnętrznego oraz jego jakość.

Klimatyzatory nowej generacji:

  • mogą być zintegrowane z instalacją wentylacyjną, tym samym zapewniając stałą wymianę powietrza zużytego na powietrze świeże,
  • oczyszczają powietrze – proces oczyszczania zachodzi dzięki odpowiednim filtrom umieszczonym w klimatyzatorze. Filtracja powietrza może być bardzo zaawansowana, co w sposób szczególny doceniają alergicy.
  • osuszają powietrze – przekonanie, iż powietrze w klimatyzowanych pomieszczeniach jest suche i dlatego niezdrowe jest błędne. Klimatyzowane powietrze zachowuje odpowiednią wilgotność w przedziale między 40 a 60%.