Pompy ciepła

Pompy ciepła

Pompy ciepła cieszą się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Jako urządzenia grzewcze znajdują zastosowanie przede wszystkim w nieruchomościach mieszkalnych – domach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej i wolnostojących. Czym są pompy ciepła? Jak działają? Ile kosztują? Na te oraz inne pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

Pompa ciepła: Co to jest?

Pompa ciepła to urządzenie wymuszające przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu obiegowi ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii mechanicznej lub energii cieplnej. Dlatego do prawidłowego działania pompy ciepła wymagają dostępu do energii elektrycznej. Może ona pochodzić z sieci lub z własnych zasobów wygenerowanych przez panele fotowoltaiczne. Pompy ciepła mogą też być zasilane gazem. W odróżnieniu od tradycyjnych urządzeń grzewczych pompy ciepła nie „produkują” energii w drodze spalania paliw stałych lub płynnych. Są on one skonstruowane w taki sposób, aby wykorzystywać energię zgromadzoną w środowisku naturalnym – energię z wody, gruntu, a nawet powietrza. Dzięki temu w obiektach ogrzewanych przy pomocy pomp ciepła nie ma popiołu, ani kurzu. Możemy również zapomnieć o potrzebie magazynowania opału. Dzięki temu pomieszczenie kotłowni może być wykorzystywane jako dodatkowa przestrzeń przechowywania – czysta i dogodna w organizacji.

Pompy ciepła: Jak działają?

W swojej pracy pompy ciepła wykorzystują odpowiednie procesy termodynamiczne. Dzięki temu są w stanie przetworzyć energię pierwotną i dostarczyć ją do instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej zgodnie z naszym zapotrzebowaniem. Pompa ciepła dostarcza do obiektu ciepłą wodę o temperaturze 550. To temperatura optymalna dla instalacji grzewczych niskotemperaturowych, takich jak ogrzewanie płaszczyznowe:

  • podłogowe,
  • ścienne,
  • sufitowe.

Z czego się składają?

Pompy ciepła składają się z dwóch zasadniczych części – źródła dolnego i źródła górnego. Źródło dolne znajduje się „przed” pompą. To kolektor gruntowy poziomy lub pionowy lub pompa powietrzna – komponent odpowiedzialny na pobieranie energii z zewnątrz. Źródło górne jest natomiast odbiornikiem ciepła – może to być wspomniana wcześniej instalacja ogrzewania płaszczyznowego lub klimakonwektor.

Ile kosztują pompy ciepła?

Inwestorzy do wyboru mają kilka wariantów pomp ciepła, które różnią się od siebie pod względem:

  • wyboru źródła dolnego,
  • zasilania.

Różnice te znajdują odzwierciedlenie nie tylko w kosztach eksploatacji urządzenia, ale również jego cenie i cenie jego instalacji. Obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się powietrzne pompy ciepła. Swoją popularność zawdzięczają relatywnie niskim kosztom zakupu i instalacji, przy jednoczesnej wysokiej wydajności. Dawniej pompy powietrzne były wcześniej były wykorzystywane raczej na potrzeby przygotowania c.w.u. lub do wspomagania ogrzewania. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii pompy powietrzne mogą być wykorzystywane do wydajnego ogrzewania nieruchomości przez cały rok. Na rynku dostępne są również modele z funkcją chłodzenia, dzięki którym instalacja grzewcza w sezonie letnim może być użytkowana jako alternatywa dla klimatyzacji.