Jakie są typy klimatyzacji?

Jakie są typy klimatyzacji?

Rynek urządzeń klimatyzacyjnych jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Klimatyzatory dzieli się ze względu na budowę oraz rozwiązania montażowe. Dobór odpowiedniego urządzenia klimatyzacyjnego powinien być podyktowany przede wszystkim warunkami technicznymi w miejscu montażu oraz oczekiwaniami inwestora. Jakie są typy klimatyzacji? Na co zwrócić uwagę przy wyborze klimatyzatora do mieszkania, domu lub firmy?

Podział klimatyzatorów ze względu na budowę 

Ze względu na budowę klimatyzatory dzielimy na:

  • klimatyzatory typu monoblock, 
  • klimatyzatory typu split, 
  • klimatyzatory typu multisplit. 

Klimatyzator typu monoblock

Monobloki to urządzenia składające się z pojedynczej jednostki. Taka jednostka zawiera parownik, skraplacz, sprężarkę oraz całą resztę oprzyrządowania. Pod względem zasady pracy klimatyzator typu monoblock niewiele różni się od klimatyzacji typu split. Jedyną różnicą jest sposób odprowadzania gorącego powietrza, które – w zależności od możliwości technicznych – może być odprowadzane za pośrednictwem przewodu umieszczonego w otworze okiennym lub za pomocą bezpośredniego podłączenia do kanału wentylacyjnego. 

Klimatyzatory typu monoblock są wybierane w obiektach, w których z różnych przyczyn nie jest możliwy montaż jednostki zewnętrznej. Tam, gdzie istnieje możliwość montażu jednostki na fasadzie budynku inwestorzy znacznie chętniej wybierają klimatyzatory typu split lub multisplit. 

Klimatyzator typu split

Klimatyzacja w wariancie split składa się z dwóch jednostek – jednostki wewnętrznej i połączonej z nią jednostki zewnętrznej. Urządzenia są ze sobą połączone za pomocą tzw. linii chłodniczej, która składa się z pary rur miedzianych w izolacji. Linia chłodnicza umożliwia swobodny przepływ czynnika chłodniczego. 

Zasada budowy klimatyzatorów split zakłada, że na każdą jednostkę wewnętrzną musi przypadać jedna jednostka zewnętrzna. Dlatego w obiektach wyposażonych w liczne pomieszczenie częstym wyborem jest klimatyzacja typu multisplit.

Klimatyzator typu multisplit 

Klimatyzator typu multisplit również składa się z jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Podstawową różnica między popularnym splitem a multisplitem jest możliwość podłączenia do jednostki zewnętrznej kilku jednostek wewnętrznych. Wybór klimatyzacji typu multisplit pozwala ograniczyć ingerencję w fasadę budynku do absolutnego minimum. 

Podział klimatyzatorów ze względu na rozwiązania montażowe 

Podział klimatyzatorów ze względu na rozwiązania montażowe obejmuje różne rodzaje jednostek wewnętrznych. Klimatyzacyjne jednostki wewnętrzne dzielimy na:

  • ścienne, 
  • podsufitowe, 
  • przypodłogowe, 
  • kasetonowe, 
  • kanałowe. 

Szeroki wybór jednostek wewnętrznych umożliwia dostosowanie klimatyzacji zarówno do potrzeb użytkowników, jak i aranżacji przestrzeni w pomieszczeniach. Na uwagę zasługuje design nowoczesnych klimatyzatorów naściennych, który charakteryzuje się minimalizmem. Proste, eleganckie i coraz mniejsze jednostki wewnętrzne doskonale wpisują się w oczekiwania stawiane wnętrzom o wysokim standardzie. 

KaWuCha oferuje klimatyzacje do domu i klimatyzacje do biura.